Home

Systeemtherapie

Relatietherapie

Symbooldrama

Individuele gesprekken en coaching

Wie ben ik?

Kwaliteit

Informatie en contact

Privacyverklaring

 

In mijn praktijk in Alphen aan den Rijn behandel ik echtparen en gezinnen die in het contact met elkaar vastlopen door problemen van allerlei aard. Herkenbaar zijn meestal problemen als:

 

- je niet gehoord en begrepen voelen in de relatie

- vaak ruzie hebben en het niet lukken dit patroon te

  doorbreken

- het contact met elkaar kwijt raken, verder van

  elkaar af komen te staan

 

Met andere woorden:

 

u wilt zich beter voelen - in relatie tot de ander(en)

 

Relatietherapie en gezinstherapie doe je niet alleen, bij deze vorm van therapie is je partner en/of het hele gezin betrokken.

 

De aandacht kan ook gaan naar de relatie tussen twee gezinsleden en de individuele problematiek. Dat betekent dat er naast de gezinsafspraken ook afspraken mogelijk zijn met een of twee gezinsleden apart. Als het voor de therapie relevant is kunnen ook familieleden of personen uit de sociale omgeving betrokken worden.  

 

Bij relatietherapie en gezinstherapie gaat de aandacht naar hoe men met elkaar omgaat, hoe de communicatie verloopt, hoe de rollen binnen een gezin zijn, hoe de machtsverhoudingen zijn, welke patronen er zijn, hoe de gezinsstructuur is, hoe bepaalde problemen in stand gehouden worden, de tegenstrijdige wensen en verlangens die er kunnen zijn, wat de sterke kanten zijn, hoe het probleem oplossend vermogen is, etc.

 

Door de therapie wordt het inzicht vergroot op de eigen invloed in de omgang en communicatie met de ander. Als het besef groeit dat je er invloed op hebt, vergroot dat de mogelijkheid tot het verminderen van de problemen of het oplossen ervan. De therapie heeft als doel dat je zelf de aanwezige en eventueel toekomstige problemen het hoofd kan bieden.