Supervisie

Systeemtherapeuten en systemisch werkenden in opleiding zijn welkom voor supervisie. De supervisie is geaccrediteerd en erkend door de NVRG (de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie).

Individueel of groepsverband

Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband geboden worden. Groepssupervisie is mogelijk met minimaal 2 en maximaal 3 supervisanten. Bij aanvang wordt besproken wat je verwachtingen en doelen zijn en wordt het contract doorgenomen. Als supervisor zal ik aansluiten bij de supervisievraag die wordt gesteld. 

Naast systeemtherapeuten in opleiding, zijn ook maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders, jeugdwerkers en systeemgericht werkenden welkom. Supervisie kan helpend zijn als je bv. vastloopt in je werk, als je je verder wil ontwikkelen in het werken met paren en/of gezinnen, als bepaalde thema’s je blijven bezig houden, etc. Supervisie kan dan ondersteunend zijn om bepaalde zaken helpen verhelderen, achterliggende blinde vlekken, impasses en conflicten in het proces zichtbaar te maken.

Tevens kan ik benaderd worden voor werkbegeleiding en consultatie binnen teams.

Tarieven

Individueel: 45/60 minuten € 90,00/€ 120,00
Groepssupervisie met 2 personen: 75 minuten € 85,00 p.p.
Groepssupervisie met 3 personen: 90 minuten € 85,00 p.p.