De praktijk is de maanden juni en juli dicht. In augustus is de praktijk weer open. Aanmeldingen voor therapie, supervisie en leertherapie kunnen per mail gedaan én al ingepland worden.

Supervisie en leertherapie

Systeemtherapeuten en systemisch werkenden in opleiding zijn welkom voor supervisie en leertherapie. Beide zijn geaccrediteerd en erkend door de NVRG (de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie).

Individueel of groepsverband

Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband geboden worden. Groepssupervisie is mogelijk met minimaal 2 en maximaal 3 supervisanten. Bij aanvang wordt besproken wat je verwachtingen en doelen zijn en wordt het contract doorgenomen. Als supervisor zal ik aansluiten bij de supervisievraag die wordt gesteld. 

Naast systeemtherapeuten in opleiding, zijn ook maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders, jeugdwerkers en systeemgericht werkenden welkom. Supervisie kan helpend zijn als je bv. vastloopt in je werk, als je je verder wil ontwikkelen in het werken met paren en/of gezinnen, als bepaalde thema’s je blijven bezighouden, etc. Supervisie kan dan ondersteunend zijn om bepaalde zaken helpen verhelderen, achterliggende blinde vlekken, impasses en conflicten in het proces zichtbaar te maken. Ook kan ik benaderd worden voor werkbegeleiding en consultatie binnen teams.

Leertherapie in het kader van de opleiding is gericht op je persoonlijk leven, je neemt als het ware meer de positie in van degene die ‘in therapie is’. Het doel is het ontwikkelen van reflectie en introspectie m.b.t. allerlei systeemtherapeutisch aspecten als je gezin van herkomst, je socialisatie, de relaties met belangrijke anderen in je huidige leven, wat waardevol is in je leven in relatie tot de mensen om je heen, etc. Dat je kunt gaan ontdekken hoe dit je vormt als therapeut en hoe je in je werk staat, in het contact met jezelf en met clientsystemen. Welke gevoelens zijn hierin van jou en wat is van de ander. Hoe leer je dealen met je krachten en kwetsbaarheden en hoe je dit goed genoeg kunt doorvoelen in leertherapie.

Tarieven

Individuele supervisie en leertherapie: 45/60 minuten € 90,00/€ 120,00
Groepssupervisie met 2 personen: 75 minuten € 85,00 p.p.
Groepssupervisie met 3 personen: 90 minuten € 85,00 p.p.