Systeem­therapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Het belangrijke kenmerk van systeemtherapie is dat je dit niet alleen doet, maar dat belangrijke naasten zoals bijvoorbeeld je partner of je kinderen betrokken kunnen worden bij de therapie.

Hoe gaan jullie met elkaar om?

Bij systeemtherapie gaat de aandacht o.a. naar de volgende onderwerpen: hoe ga je met elkaar om terwijl je verschillende karakters en een verschillend temperament hebt. Hoe verloopt de communicatie? Maar vooral ook wat er wél goed gaat, wat jullie leuk vinden om met elkaar te doen en wanneer jullie juist plezier hebben.

Doel is dat het probleem duidelijk is en tot een oplossing komt

Door de therapie wordt het inzicht vergroot op je eigen invloed in de omgang en communicatie met de ander. Samen jullie problemen oplossen biedt ook groeikansen. Als het besef groeit dat je er invloed op hebt, vergroot dat de mogelijkheid tot het verminderen van de problemen of het oplossen ervan. De therapie heeft als doel dat jullie zelf de aanwezige en eventueel toekomstige problemen met elkaar het hoofd kunnen bieden. Dat het gezin weer een fijne plek wordt waar iedereen zich thuis voelt.